Studia wymienne w języku polskim

Studia wymienne w języku polskim

Założenia

Oferta jednosemestralnych studiów wymiennych w języku polskim jest skierowana do studentów 3 roku (V semestru), I stopnia z następujących uczelni ukraińskich i białoruskich:

             Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny

             Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych,

             Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny  im. Iwana Pluja

             Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny

Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia proponowane przez Politechnikę Lubelską obejmują:

      Mechatronikę (WM i WEII),

      Elektrotechnikę (WEiI),

      Finanse i Rachunkowość (WZ),

      Mechanikę i Budowę Maszyn (WM)

Celem studiów wymiennych  jest promocja studiów II stopnia według programu podwójnego dyplomu w Politechnice Lubelskiej.

Procedura aplikacyjna - dokumenty

Przyjęcie studenta na studia odbywa się na podstawie złożenia przez kandydata kompletu dokumentów:

  • Formularza aplikacyjnego,
  • Porozumienia o programie studiów (tzw. Learning Agreement)*
  • Kopii paszportu studenta ubiegającego się o przyjęcie na studia,
  • Kopii dowodu ubezpieczenia,
  • Potwierdzenia poziomu biegłości językowej (min. na poziomie komunikatywnym lub B1 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – ang. CEFR). Stosowne zaświadczenie może zostać wydane przez właściwą jednostkę uczelni wysyłającej i podpisane przez lektora języka polskiego/koordynatora z ramienia uczelni lub inną odpowiedzialną osobę.

*Ważne: Liczba punktów za wybrane w danym semestrze przedmioty nie może przekroczyć 30 ECTS.

Pierwszym krokiem procedury aplikacyjnej jest wypełnienie formularza aplikacyjnego Biura Kształcenia Międzynarodowego. Wydruk wypełnionego formularza powinien zostać wysłany pocztą wraz z pozostałymi dokumentami na podany poniżej adres:

Magdalena Goździk

Politechnika Lubelska

Biuro Kształcenia Międzynarodowego

ul. Nadbystrzycka 38d

20-618 Lublin

Polska

Więcej informacji, wzory formularzy i dokumentów oraz katalog zawierający szczegółowe informacje na temat oferowanych przez poszczególne wydziały przedmiotów można znaleźć w załącznikach, na naszej stronie internetowej oraz pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Terminy

Rekrutacja na semestr zimowy trwa od marca do 15 czerwca 2019. Wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać dostarczone pocztą nie później niż do 15-go czerwca 2019 r. (aplikacje na semestr zimowy).

Rekrutacja na semestr letni trwa od września do 31 października  2019. Wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać dostarczone pocztą nie później niż do 31-go października 2019 r. (aplikacje na semestr letni).

Przyjęcie na studia

Kandydat, który spełnił powyższe warunki i został zaakceptowany otrzymuje oficjalny list akceptacyjny* wystawiony przez CPPW, zawierający dokładne daty pobytu w Politechnice Lubelskiej.

Kurs Języka polskiego

W każdym semestrze studia rozpoczynają się uczestnictwem w obowiązkowym, płatnym kursie języka polskiego.

http://ua.pollub.pl/kurs-j.polskiego.html

Wniosek o przyjęcie na kurs

 *Listy akceptacyjne są wystawiane po rozpatrzeniu wszystkich złożonych aplikacji, tj. nie wcześniej niż pięć tygodni po ostatecznych terminie składania aplikacji.

Zakwaterowanie

Studenci są odpowiedzialni za zapewnienie sobie zakwaterowania na czas pobytu w Lublinie. Istnieją dwa rodzaje zakwaterowania:

  • Studenci mogą ubiegać się o przyznanie im miejsca w jednym z Domów Studenckich (akademików) Politechniki Lubelskiej. Należy jednak pamiętać, że nie jest to obowiązkowe. W tym celu należy złożyć wniosek w CPPW w terminie:

- Czerwiec-lipiec ( na I sem. 2019/2020)

- Listopad ( na II sem. 2019/2020)

Niezbędne informacje na temat zakwaterowania można również znaleźć pod tym linkiem: Accommodation at LUT

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat Lublina i Politechniki Lubelskiej, zachęcamy do odwiedzenia podstrony: Practical information